Kampaania “3 garantiid”

Kuulamiseks vajuta play-nuppu!

Kampaania tingimused

  • Tehniline garantii kehtib A1Autokeskus OÜ poolt maale toodud sõidukitele vastavalt iga sõiduki müügikuulutuse juurde märgitud garantii perioodi pikkusele, A1Autokeskus OÜ poolt väljastatud garantiitingimuste dokumendile ja eeltoodud allkirjastatud garantiilepingu alusel. A1Autokeskus OÜ otsusega võib see laieneda ka komisjonimüügis või maaklermüügis olevatele sõidukitele. Garantii ei laiene tellimusena maale toodud sõidukitele.
  • A1Autokeskus OÜ kompenseerib minimaalselt 60kuulise liisingu võtjale esimesel aastal liisingulepingu kehtivuse jooksul töökaotuse korral (nt koondamise korral) ühekordselt  järjestikused liisingmaksed kuni kolmel kuul (kui klient ei ole selle perioodi jooksul tööle asunud). Kampaanias osalevad A1Autokeskus OÜ poolt müüdavad sõidukid, mis ei ole komisjoni- ega maaklermüügis (kui ei ole märgitud teisiti). Kampaania ei laiene tellimusena toodud sõidukitele.
  • Liisingmaksete kompensatsiooni taotluse soovija esitab A1Autokeskus OÜ-le enda töötukassas arvelevõtmise kinnituse. Pane tähele: garantii ei laiene omal soovil töölt lahkujatele. Kui klient asub tööle enne kolme kuu möödumist, kohustub klient sellest A1Autokeskus OÜ-d teavitama. Vastasel juhul on A1Autokeskus OÜ-l õigus nõuda tähtajatult tagantjärgi kuumaksete tagastamist A1Autokeskus OÜ-le, mille A1Autokeskus OÜ on kompenseerinud.
  • Pakkumine kehtib ainult eraisikutest klientidele. Eraisikust klient ei tohi olla iseenda tööandja – ehk seotud tööandjast ettevõtte omanike või juhatusega (ise olla omanik või juhatuse liige või omaniku või juhatuse liikme lähisugulane).

Liising ja järelmaks

Autosalongis ja liisingu esindustes vormistatakse liising üldjuhul mõne päevaga. Teeme koostööd kõikide suuremate liisingfirmadega.