ROMUSÕIDUK?

A1Autokeskus hoolib keskkonnast ja soovib aidata kaasa keskkonna säilitamisele. Soovime informeerida autoomanikke romusõidukite kahjust keskkonnale ja inimeste tervisele.

Romusõidukid on ohtlikud jäätmed, mis sisaldavad erinevaid kemikaale ja aineid, mis kahjustavad nii keskkonda kui ka inimeste tervist.

Seetõttu on romusõidukite nõuete kohane käitlemine väga oluline. Lammutuskoda peab vastama seadusega sätestatud normidele ning jäätmeluba omama, et saaks korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist. Nii saad kindel olla, et romusõiduk käideldakse vastavalt kõigile seadusega sätestatud nõuetele ning aitad kaasa keskkonna säilitamisele ja inimeste tervise kaitsele.

NB! Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist ning tagada, et sõidukit käideldakse vastavalt kõigile seadusega sätestatud normidele. Romusõiduki ise lammutamine või üleandmine mittelitsentseeritud isikule on keelatud ja karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, kehtib tootjavastutuse põhimõte, mille kohaselt vastutavad autode maaletoojad romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest.

Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita!!

 

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

  • Esiteks tuleks auto tühjendada kõikidest sinna mittekuuluvatest esemetest
  • Võta kaasa auto dokumendid
  • Toimeta romuauto:
    • Refonda kogumispunkti: Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti.
    • Või mõnda teise jäätmekäitluslitsentsi omavasse lammutuskotta (teiste jäätmekäitluslitsentsi omavate lammutuskodade nimekirja leiad Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee)
    • Samuti võid viia sõiduk maaletoojale
  • Oluline on säilitada sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid

Aidates kaasa romusõidukite keskkonnasõbralikule käitlemisele, aitad kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna säilimisele.

Kui vajad täiendavat informatsiooni romusõidukite käitlemise või autolammutuskodade kohta, küsi julgelt nõu A1Autokeskuse töötajatelt.

Refonda teeninduspunkti kontaktid:

 Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti

refonda@blrt.ee / +372 610 2933

Liising ja järelmaks

Autosalongis ja liisingu esindustes vormistatakse liising üldjuhul mõne päevaga. Teeme koostööd kõikide suuremate liisingfirmadega.